Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
OBWIESZCZENIE - "Przebudowa budynku Pałacu w Posadzie ze zmianą sposobu użytkowania" - decyzja kończąca postępowanieUtworzenie dokumentu2021-05-06 13:39:36Krzysztof Rogalski
OŚR.6220.4.2021 - Budowa silosu na kiszonkę o pojemności użytkowej około 250 m3Utworzenie dokumentu2021-05-06 13:35:19Krzysztof Rogalski
1.7. Budowa drogi gminnej w m. KamienicaModyfikacja dokumentu2021-05-05 14:16:54Krzysztof Rogalski
OBWIESZCZENIE - "Budowa gazociągu ś/c PE100; SDR11; Dn63" - decyzja kończąca postępowanieUtworzenie dokumentu2021-05-05 13:54:53Krzysztof Rogalski
OBWIESZCZENIE - "Zagospodarowanie terenu strzelnicy sportowej w Kazimierzu Biskupim wraz z rozbudową budynku - obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaUtworzenie dokumentu2021-05-05 13:43:44Krzysztof Rogalski
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp - obręb Wieuszew i obręb Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-05-05 13:39:18Krzysztof Rogalski
Informacja dot. wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROWUtworzenie dokumentu2021-05-05 13:31:24Krzysztof Rogalski
Rok 2021Modyfikacja dokumentu2021-05-05 07:37:36Krzysztof Rogalski
1.6. Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy w zakresie przebudowy drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości ok. 960 mbModyfikacja dokumentu2021-04-30 11:36:39Krzysztof Rogalski
1.4.Budowa oświetlenia zewnętrznego energooszczędnego w m. Tokarki w ramach przebudowy drogi powiatowej 3225PModyfikacja dokumentu2021-04-30 10:12:53Krzysztof Rogalski
Sprawozdanie finansowe za 2020 rokUtworzenie dokumentu2021-04-30 08:10:49Krzysztof Rogalski
Samodzielne stanowiska pracyModyfikacja dokumentu2021-04-28 21:46:18Krzysztof Rogalski
ReferatyModyfikacja dokumentu2021-04-28 21:45:54Krzysztof Rogalski
1.8. Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Orkana w m. PosadaModyfikacja dokumentu2021-04-28 15:35:57Krzysztof Rogalski
1.8. Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Orkana w m. PosadaModyfikacja dokumentu2021-04-28 15:32:04Krzysztof Rogalski
OŚR.6220.3.2021 - Budowa napowietrznych wprowadzeń linii 110 kV do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV AnielewoUtworzenie dokumentu2021-04-28 15:14:06Krzysztof Rogalski
1.8. Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Orkana w m. PosadaUtworzenie dokumentu2021-04-28 15:11:53Krzysztof Rogalski
Komunikat KRUS dot. wypadków przy pracy rolniczejUtworzenie dokumentu2021-04-27 21:50:55Krzysztof Rogalski
1.7. Budowa drogi gminnej w m. KamienicaModyfikacja dokumentu2021-04-27 11:09:00Krzysztof Rogalski
1.7. Budowa drogi gminnej w m. KamienicaModyfikacja dokumentu2021-04-26 15:06:41Krzysztof Rogalski