Statut Gminy

Statut Gminy Kazimierz Biskupi
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała nr II/9/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierz Biskupi