Ochrona powietrza

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o poddaniu procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej od dnia 23 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r.