Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 21.03.2020 r. - PDF, DOC