OGŁOSZENIE Wójta Gminy w sprawie konsultacji z z organizacjami pozarządowymi oraz Projekt Rocznego Programu Współpracy na 20201 rok

Ogłoszenie
Projekt Rocznego Programu Współpracy