Nieodpłatna pomoc prawna

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram pracy punktów nieodłatnych porad prawnych w powiecie konińskim w 2021roku