Referat Nieruchomości

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości - PDF
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - PDF
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PDF
Wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji - PDF   
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - PDF
Wniosek o ustalanie lokalizacji inwestycji  celu publicznego albo warunków zabudowy - PDF, DOC