Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.