Jednostki organizacyjne gminy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim

ul. Węglewska 12
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Barbara Antczak
adres strony internetowej: www.szkolapodstawowawkazimierzub.bnx.pl
adres e-mail:  spkazimierzbiskupi@interia.pl
tel. 63 2411261

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobrosołowie

Dobrosołowo 42
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Liliana Bryl
adres strony internetowej:  www.dobrosolowo.szkolna.net
adres e-mail:  szkola.dobrosolowo@wp.pl
tel. 63 2412991

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozarzewie

Kozarzew 4
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Adam Wiedera
adres strony internetowej:  www.zspkozarzew.superszkolna.pl
adres e-mail:  szkola.kozarzew@konin.lm.pl
tel. 63 2411327

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokółkach

Sokółki 18
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Ewelina Nowicka
adres strony internetowej: www.szkolasokolki.pl
adres e-mail:  s.p.sokolki18@wp.pl
tel. 63 2447526

 

Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

ul. Ogrodowa 3
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Karolina Wojciechowska
adres strony internetowej: www.przedszkole.ekazimierz.com.pl
adres e-mail:  przedszkole@przedszkole.ekazimierz.com.pl
tel. 63 2411342

   

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim

ul. Węglewska 12
62-530 Kazimierz Biskupi
Kierownik: Grzegorz Adamczewski
adres strony internetowej: https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Sportu-i-Rekreacji-926895444034149
adres e-mail:  osir@kazimierz-biskupi.pl
tel. 515 791 222

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

ul. Plac Wolności 2
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Jerzy Maciejewski
adres strony internetowej: http://gok.info.pl/
adres e-mail: gok.kazimierz@wp.pl
tel. 632411402

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim

ul. Bielawy 1A
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Lidia Krzymińska
adres strony internetowej: http://www.gops-kazimierzbiskupi.pl/
adres e-mail: gops@gops-kazimierzbiskupi.pl/
tel. 609910602

Publiczny Żłobek Nr 1 w Kazimierzu Biskupim

ul. Węglewska 12
62-530 Kazimierz Biskupi
Dyrektor: Wioletta Falkowska
adres e-mail: w.falkowska@zlobek.ekazimierz.com.pl