Wniosek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kazimierz Biskupi