Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja 2020

Informacja o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 9 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Lista wiadomości