Sposób, stan przyjmowania, kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw