Kierownictwo urzędu

Władze gminy:

Wójt Gminy - Grzegorz Maciejewski
Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy - Barbara Łechtańska
Skarbnik Gminy - Genowefa Miśkiewicz

Wykaz kierowników:

1. Wanda Kachelska - Kierownik Referatu Finansowego
2. Aleksandra Ruminkiewicz - Kierownik Referatu Podatkowego
3. Przemysław Kucharski - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
4. Elżbieta Kulczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
5. Katarzyna Chojnacka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6. Barbara Kostrzewa - Kierownik Referatu Nieruchomości
7. Beata Jóźwiak - Kierownik Referatu Oświaty