Statut Gminy

Statut Gminy Kazimierz Biskupi
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała nr II/9/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierz Biskupi
Uchwała nr XV/127/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierz Biskupi
Uchwała nr XIX/185/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierz Biskupi