Petycja mieszkańców ul. Bukowej 1 w Kazimierzu Biskupim

Petycja - do petycji załączono listę mieszkańców z 17 podpisami

Odpowiedź na petycję