Skład Rady Gminy

Kadencja 2018-2023

1.     Derda Wojciech - radny - okręg nr 3     

2.     Grobelski Grzegorz - radny - okręg nr 7 

3.     Kaczmarek Monika - radna - okręg nr 6

4.     Koralewska Iwona - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - okręg nr 14

5.     Mielcarek Arkadiusz - Przewdnczący Rady Gminy - okręg nr 11

6.     Moliński Paweł - radny - okręg nr 13

7.     Nożewska Aleksandra - radna - okręg nr 9

8.     Pawlak - Król Edyta - radna - okręg nr 15

9.     Stefański Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - okręg nr 8

10.   Szelewski Tomasz - radny - okręg nr 2

11.    Szulc Bernard - radny - okręg nr 5

12.   Włodarczyk Hieronim - radny - okręg nr 4

13.  Woźniak  Roman - radny - okręg nr 1

14.   Zalewska Mirosława - radna - okręg nr 12

15.   Ziarniak Jacek - radny - okręg nr 10