KORONAWIRUS

KOMUNIKAT NR 6/2021 Wojta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT NR 5/2021 Wojta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 16 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT NR 4/2021 Wojta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 09 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT NR 3/2021 Wojta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2021 roku

KOMUNIKAT NR 2/2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 stycznia 2021 r.

Informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7

Komunikat Nr 8/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Możliwość badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina

E-biuletyn nr 1 - Pandemia

Jak zapobiegać zakażeniu?
Objawy i sposób postępowania
Komunikat dla podróżujących
Komunikat dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Szczegółowe informacje dot. koronawirusa
Polecenie wojewody dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 roku dot. zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku dot. czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych
Ogranicz wizyty w urzędzie - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych! Komunikat dla mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi Komunikat dla mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi
Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu Biskupim - ważna informacja związana z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zamknięte do 31marca br.
E-usługa zamiast wizyty w Urzędzie Skarbowym
Wytyczne dla przewoźników pasażerskich, zarządców infrastruktury oraz zarządcy dworców w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-C
Komunikat Nr 1/2020Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie czasowych ograniczeń w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi
Komunikat Nr 2/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie zamknięcia dla interesantów Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim
Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie
Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?
INFORMACJA Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu
Komunikat Nr 3/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 marca 2020 r.
Komunikat Wojewody Wielkopolskiego dot. ograniczeń lub zakazu obrotu i używania od 14 marca br. do odwołania określonych przedmiotów
PSZOK zamknięty od 20 marca br. do odwołania - komunikat prezezsa PGKiM Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim
ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji - możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych
Dodatkowe infolinie w ZUS
ZUS - uproszczony wniosek o odroczenie płatności
Komunikat dotyczący pracy ARiMR
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku dot. zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku dot. czasowego zawieszenia od 26 marca do 10 kwietnia br. działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej
Informacja dot. wyznaczania miejsc kwarantanny dla osób powracających z zagranicy
Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - informacja ZUS
Komunikat NR 4/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2020 r.
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCSenior.com
ZUS: Ponad 18 tyś. wniosków o odroczenie terminu płatności składek

ZUS jest gotowy do realizaowania tarczy antykryzysowej
Wsparcie ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu dot. formy przeprowadzania badań statystycznych
Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej
Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
ZUS dla biznesu - Nr 2/2020
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19 - informacja PFRON
Zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia
Więcej osób i firm skorzysta z tarczy antykryzysowej
Komunikat Nr 5/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 kwietnia 2020 r.
ZUS zwróci przedsiębiorcom składkę za marzec
Wielkopolskie placówki ZUS ponownie otwarte dla klientów
Informacja o planowanym otwarciu oddziałów przedszkolnych, przedszkola i żłobka na terenie gminy Kazimierz Biskupi
Wielkopolscy przedsiębiorcy korzystają z tarczy
Przywaracanie obsługi bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Koninie
Zawiadomienie o odczycie liczników energii elektrycznej
Komunikat Nr 6/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 maja 2020 r.
Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców
Komunikat Nr 7/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 maja 2020 r.
Wnioski o tarczę złożysz tylko przez Internet