Referat Podatkowy

UCHWAŁY

Uchwała Nr XLVII/415/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na terenie Gminy Kazimierz Biskupi - PDF
Uchwała Nr XLIV/393/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - PDF
Uchwała Nr XLVII/414/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych - PDF

Uchwała Nr II/17/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - PDF
Uchwała Nr XXVIII/257/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - PDF

Uchwała Nr XIII/113/2007 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej - PDF
Uchwała Nr XLVI/390/14 w sprawie opłaty prolongacyjnej - PDF
Uchwała Nr XV/127/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji - PDF
Uchwała Nr XV/126/15 w sprawie stawek podatku od środków transportowych - PDF

FORMULARZE - od 1 lipca 2019 roku

Podatek od nieruchomości
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - wersja interaktywna PDF
DN-1 - broszura informacyjna
ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDN-1 - wersja interaktywna Excel
ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDN-2 - wersja interaktywna Excel

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - wersja interaktywna PDF
IN-1 - broszura informacyjna
ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIN-1 - wersja interaktywna Excel
ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIN-2 - wersja interaktywna Excel
ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIN-3 - wersja interaktywna Excel

Podatek rolny
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - wersja interaktywna PDF
DR-1 - broszura informacyjna
ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDR-1 - wersja interaktywna Excel
ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDR-2 - wersja interaktywna Excel

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH
IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH - wersja interaktywna PDF
IR-1 - broszura informacyjna
ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIR-1 - wersja interaktywna Excel
ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIR-2 - wersja interaktywna Excel
ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIR-3 - wersja interaktywna Excel

Podatek leśny
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - wersja interaktywna PDF
DL-1 - broszura informacyjna
ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDL-1 - wersja interaktywna Excel
ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDL-2 - wersja interaktywna Excel

IL-1 INFORMACJA O LASACH
IL-1 INFORMACJA O LASACH - wersja interaktywna PDF
IL-1 - broszura informacyjna
ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIL-1 - wersja interaktywna Excel
ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIL-2 - wersja interaktywna Excel
ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIL-3 - wersja interaktywna Excel

Wzory formularzy obowiązujących do 30 czerwca 2019 roku
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DL-1 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZN-1 ZAŁĄCZNIK
ZR-1 ZAŁĄCZNIK
ZL-1 ZAŁĄCZNIK

Podatek od środków transportowych
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Wnioski o wydanie zaświadczeń
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wniosek o wydanie zaświadczenia iż wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczący opłacanych składek na Fundusz Emerytalny Rolników
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu na dowodach wpłat
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

ARCHIWALNE:

Uchwała Nr XXXI/278/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na terenie Gminy Kazimierz Biskupi - PDF
Uchwała Nr XXVIII/256/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - PDF
Uchwała Nr XXXI/283/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych - PDF

Uchwała Nr XV/131/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na terenie Gminy Kazimierz Biskupi - PDF
Uchwała Nr XV/13/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - PDF