Referat Nieruchomości

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości - PDF
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - PDF
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PDF
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - PDF
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - PDF
Wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji - PDF   
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - PDF