Biuro Administracyjno - Organizacyjne

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020
Ogólne informacje dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stały
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowy
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych