Zgromadzenia

Zawiadomienia o zamiarze organizacji zgromadzenia można przesyłać do Urzędu Gminy poprzez: