Realizacja zadań publicznych

Zarządzenie Nr 120.60.2020 z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 120.60.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Lista wiadomości